Małgorzata Pędziszczak Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Małgorzata Pędziszczak
91 820 67 43

Dokumenty

Pobierz wzory dokumentów

 • Wniosek o poszukiwanie majątku dłużnikaPobierz
 • Zlecenie poszukiwania majątku dłużnikaPobierz
 • Wniosek o dokonanie opisu i oszacowania nieruchomościPobierz
 • Wniosek o wszczęcie egzekucji alimentówPobierz
 • Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomościPobierz
 • Wniosek o wszczęcie opróżnienia lokalu mieszkalnego/użytkowegoPobierz
 • Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnegoPobierz
 • Wniosek o wszczęcie postępowania zabezpieczającegoPobierz
 • Wniosek o umorzenie egzekucjiPobierz
 • Wniosek o umorzenie egzekucji z nieruchomościPobierz
 • Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnegoPobierz
 • Wniosek o zawieszenie egzekucji z nieruchomościPobierz
 • Wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnegoPobierz
 • Wniosek o podwyższenie alimentówPobierz
 • Wniosek o podwyższenie/obniżenie raty alimentów bieżacychPobierz
 • Oświadczenie wierzyciela o wyborze komornikaPobierz
 • Oświadczenie dłużnikaPobierz
 • Pełnomocnictwo ogólnePobierz
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu egzekucyjnymPobierz
 • Wniosek o sporządzenie spisu inwentarzaPobierz
 • Wniosek o wydanie dokumentuPobierz
 • Wniosek o wyznaczenie terminu licytacji (I_II)Pobierz

Wyślij skan pisma bezpośrednio do kancelarii